Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

LŚ.6220.09.05.2021.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 06.04.2022 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
                Zgodnie z art. 38, art. 86d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.), oraz art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), Wójt Gminy Wiązownica,

 
z a w i a d a m i a
iż, w dniu 6 kwietnia 2022 r. została wydana decyzja znak: LŚ.6220.02.07.2019.MB, o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych i gum w Szówsku na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2527”. Postępowanie zostało umorzone na wniosek wnioskodawcy tj. firmy Handlowo-Usługowej WITEK Agnieszka Pieniążek z siedzibą w Szówsku ul. Kasztanowa 18, 37-522 Wiązownica, reprezentowana przez Panią Agnieszkę Pieniążek,
W ciągu czternastu dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można w tut. Urzędzie Gminy Wiązownica, ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 26, zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.
Z uwagi, iż liczba stron prowadzonego postępowania przekracza dziesięć, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) ma zastosowanie przepis art. 49 k.p.a., przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wiązownicy, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wiązownicy: www.bip.wiazownica.com, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. w miejscowości Szówsko. 

 
Wójt Gminy 
Krzysztof Strent
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 6 kwietnia 2022 r.

 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria BRODOWICZ - Pracownik UGW2022-04-06
Publikujący Maria BRODOWICZ - Maria BRODOWICZ 2022-04-06 12:47
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 29 listopada 2022r. 02:28:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.