XML

Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2022 r. w Gminie Wiązownica


Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2022 r. w Gminie Wiązownica
Podstawa prawna: art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2017 r. o finansowaniu zadań oswiatowych (Dz. U. z 2021, poz. 1930)
 
Dane do wyliczenia dotacji obowiązujące od stycznia 2022 r.
Podstawa prawna: art.44 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 2017 r. o finansowaniu zadań oswiatowych (Dz. U. z 2021, poz. 1930)
 
Niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego:
 Szkoła /Placówka Podstawowa kwota dotacji* Statystyczna liczba dzieci
 Niepubliczne przedszkole 582,83 126
Niepubliczne inna forma wychowania przedszkolnego 582,83 170
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 682,93 161
 
*najbliższą gminą w rozumieniu przepisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 2017 r. o finansowaniu zadań oswiatowych (Dz. U. z 2021, poz. 1930) jest Gmina Pawłosiów.
Powyższe dane będą aktualizowane w terminach określonych w art. 44 ust.1 ustawy z dnia
27 września 2017 r. o finansowaniu zadań oswiatowych (Dz. U. z 2021, poz. 1930)


WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
Krzysztof Strent

Podmiot publikujący
WytworzyłUrząd Gminy WIĄZOWNICA2022-04-05
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-04-05 12:36