XML

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJA) na sprzedaż równiarki samobieżnej SVEDALA ARBRA DS4

Znak: ZGK.26.01L.2022                                                                        Wiązownica 01.04.2022r.                                                                                                                                                        
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJA)
na sprzedaż równiarki samobieżnej SVEDALA ARBRA DS4
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż równiarki samobieżnej SVEDALA ARBRA DS4.
W dniu 01.04.2022r. o godzinie 10.00 w pok. 4 Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica , ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica, Komisja w składzie.
 
1.Joanna Broda      - Przewodnicząca Komisji
2.Dariusz Grześ     - Sekretarz Komisji
3. Marek Foryś      - Członek Komisji
 
Przeprowadziła licytację ustną na sprzedaż składnika majątku będącego własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica , ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica, tj. równiarki samobieżnej SVEDALA ARBRA DS4 niżej wymienionej .
 
       1. Równiarka samobieżna SVEDALA ARBRA DS4
            Numer identyfikacyjny TN14278
            Producent Szwecja
            Rok produkcji 1965
      2. Wadium wynosiło: 3 450.00zł
 
3. Cena wywoławcza równiarki wynosiła: 34 500.00zł. brutto (słownie: trzydzieści cztery   
    tysiące pięćset złotych 00/100).
 
4. Z uwagi na brak oferentów przetarg został zakończony wynikiem negatywnym
 
 
Dyrektor
ZGK Gminy Wiązownica
Artur Żołyniak

Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłDariusz GRZEŚ - Pracownik ZGK2022-04-01
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-04-01 13:35
Modyfikacja Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-04-01 13:36