XML

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

 
Wiązownica dnia, 23.02.2022 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
Referent ds. wymiaru podatku i opłat
 

 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:

że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Monika Banaś Jarosław
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna WAŃCIO - Pracownik UGW2022-02-23
Publikujący Łukasz KUBISZYN - Pracownik UGW 2022-02-23 12:51