XML

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Wiązownica dnia, 14.06.2021 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
referenta ds. ochrony przeciwpożarowej
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan:
 
Imię i nazwisko miejsce zamieszkania:
Dariusz Frendo Wiązownica
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.


Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-06-14
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-06-14 15:09