XML

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Wiązownica dnia, 16.02.2021 r.
 
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA FORMALNE
 
na stanowisko referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i  współdziałanie z  jednostkami zewnętrznymi

Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęło 2 oferty spełniające wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:
 
Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
 
1. Ilona Kardynał Wiązownica
2. Katarzyna Zygmunt Mołodycz
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 19.02.2021 r. (piątek) o godz. 900 w Sali Narad Urzędu Gminy Wiązownica. 
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2021-02-16
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2021-02-16 13:48