XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2020.256 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2020.293) zawiadamia się, że na wniosek  PGE DYSTRYBUCJA S.A. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A Pełnomocnik P. Dariusz Jędruszczak , ul. Elektrowniana 4, 37-500 Jarosław,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV typu STSRu 20/250 „ Radawa 16”, linii kablowych nN 0,4 kV wraz z urządzeniami do rozdziału i pomiaru energii elektrycznej dla zasilania nowych budynków letniskowych, na działkach nr 535, 536, 537, 538, 526, 525/3 obr.  Radawa, gm. Wiązownica”.
            Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian  Jerzy Ryznar
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2021-01-18
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-18 13:47
Modyfikacja Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2021-01-18 13:49