XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt. 6,   ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2020.293 ze zm.)
zawiadamiam,
o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia , na dz. nr  2753/5, 2766, 2773, 2774, 2776, 2777, 2778, 2779/1, 2779/2, 2780/1, 2781/1 obr. Szówsko, gm. Wiązownica”.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2020-11-24
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2020-11-26 15:22