XML

Wyniki naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami

Urząd Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
Wiązownica,  dnia 26.11.2020 r.INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
 
ds. gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy Wiązownica
 
Wójt Gminy Wiązownica informuje:
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:
 
Imię i nazwisko                                                   miejsce zamieszkania
Anna Pawłowska                                                Wiązownica
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę merytoryczną niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMałgorzata Karakuła - Pracownik UGW2020-11-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-11-26 14:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-11-26 14:54