XML

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Urząd Gminy Wiązownica                                                                                             Wiązownica, 23.11.2020 r.
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
                                                                                                                       
 
LISTA   KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH
 WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
 
na stanowisko ds. gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy Wiązownica.

 
Wójt Gminy Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęło 7 ofert
w tym 4 spełniające  wymagania formalne.
 
Do  dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się:
 
 
Lp. Imię i nazwisko                                       Miejsce zamieszkania
 
P.  Elżbieta Grenda                                                   Laszki
P.  Anna Lampart                                                      Nielepkowice
P.  Anna Niemczak                                                    Wiązownica
P.  Anna Pawłowska                                                 Wiązownica
 
 
 
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu:  25.11.2020 r.
( środa ) o godzinie 9 00  w Sali Narad Urzędu Gminy w Wiązownicy.Podpisał
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2020-11-23
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-11-23 11:47
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2020-11-23 11:48