XML
Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

LŚ.6220.13.08.2017.MB                                                                                                  Wiązownica, dnia 10.08.2020 r.   

 

Zawiadomienie stron o zebranych

 dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) organ zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do wniosku złożonego przez Pana Macieja Kubejko zam. Jarosław ul. Leśna 14, 37-500 Jarosław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa czterech budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą”. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 711/3 położonej w miejscowości Radawa, gmina Wiązownica, powiat jarosławski.
Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gmina Wiązownica, I piętro, pokój nr 26, z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań, wniosków w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-08-10
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-08-10 13:42
Dodano do archiwum