XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt. 6,11,8  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2018.1945 ze zm.)
zawiadamiam,
o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na dz. nr. 254, 262, 263  obr. Manasterz, gm. Wiązownica”.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Wiązownica
Zastępca Wójta Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2020-03-13
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2020-03-13 11:04
Dodano do archiwum 2020-03-28 11:04