XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 i ust. 4 pkt. 6  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.2018.1945 ze zm.)

zawiadamiam,

o wysłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na dz. nr. 697, 740, 739, 741  obr. Wiązownica, gm. Wiązownica”.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-11-13
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-11-13 14:08
Modyfikacja Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-11-13 14:09