XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
obwieszczenie o zawieszeniu postępowania
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U.2018.2096 t.j. ze zm), stosownie do art. 53 ust. 1   ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1945)
zawiadamiam,
o zawieszeniu  postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 09.10.2019, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Pełnomocnik P. Maria Mendiuk, Rozbórz 584a, 37 -200 Przeworsk, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu zasilającego średniego ciśnienia na dz. nr 782, 784, 785/3, 785/2, 785/9  obr. Szówsko, gm. Wiązownica , do czasu przedstawienia ostatecznej wersji załącznika graficznego .
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zastępca Wójta
Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-10-30
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-10-30 12:32