XML
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
                                                                                                                                     Wiązownica, 24.10.2019 r.
Urząd Gminy Wiązownica
ul. Warszawska 15 
37-522 Wiązownica                                                                                                                               
 
 
LISTA   KANDYDATÓW   SPEŁNIAJĄCYCH
WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
na stanowisko referenta ds. rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy Wiązownica
Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęły cztery oferty - wszystkie spełniające wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowali się niżej wymienieni kandydaci:
 
 
Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania
 
1.     P. Bernadeta Bursztyka                            Manasterz
2.     P. Monika Nieckarz                                  Cewków
3.     P. Dariusz Orzechowski                           Wiązownica
4.     P. Justyna Zając                                       Jarosław
 
 
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu: 25.10.2019 r. o godz. 12 00 w Sali Narad Urzędu Gminy  Wiązownica.
 
 
                                                                                                          Podpisał:
                                                                                         Zastępca Wójta  Gminy Wiązownica
 
                                                                                                    Krzysztof  Strent
 
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-10-24
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2019-10-24 12:00
Modyfikacja Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2019-10-24 12:02