XML
Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. realizacji programu
Urząd Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica 208
Wiązownica, 09.03.2016 r.

 


INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU
NA  STANOWISKO

referenta ds. realizacji programu "Rodzina 500 plus" w Urzędzie Gminy Wiązownica
 

Urząd Gminy Wiązownica
37-522 Wiązownica 208
Wiązownica, 09.03.2016 r.

 


INFORMACJA O WYNIKACH  NABORU
NA  STANOWISKO

referenta ds. realizacji programu "Rodzina 500 plus" w Urzędzie Gminy Wiązownica
 

Wójt Gminy Wiązownica informuje: 

że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana :

Imię i nazwisko:                                           miejsce zamieszkania:

P. Iwona Kubiak                                        Zapałów

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2016-03-10
Publikujący -