ZAKRES CZYNNOŚCI

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I.    Zakres  podstawowych obowiązków, uprawnień  i odpowiedzialności pracownika określają:

1.   Ustawa kompetencyjna z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy    organy Gminy, a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

2.   Ustawa  z  dnia 24  lipca   1998r.  o  zmianie  niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. Nr 106, poz.661 z późniejszymi zmianami).

3.   Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca   2004r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2008r. nr 115, poz.728 z późniejszymi zmianami).

4.   Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity :Dz.U. z 2006r Nr 139 póz. 992 z późniejszymi zmianami).

5.   Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r ,Nr 192, póz. 1378 z późniejszymi zmianami).

6.   Kodeks pracy.

7.   Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r (Dz. U. Nr 223 póz. 1458)

8.   Postanowienia   Regulaminu   Organizacyjnego    Gminnego    Ośrodka   Pomocy Społecznej w Wiązownicy.

9.   Ustawa z dnia 29 grudnia 2005r (Dz.U.Nr 267 z 30 grudnia 2005r póz. 2259 z póżn. zm.)

10. Inne Ustawy i akty prawne.

II.  Zadania ogólne

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2012-09-28
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2007-08-29 14:51
Modyfikacja Angelika Szkamruk - Angelika Szkamruk 2018-08-07 12:03