ZARZĄDZENIE Nr 54/09

Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 30  lipca 2009 r.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

             Na podstawie art.30 ust. 2  pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.35 ust..1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Wiązownica postanawia:

§ 1

Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego , położonych w miejscowości  RADAWA  stanowiący załącznik Nr 1 do  niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur Żołyniak - Dyrektor ZGK2009-08-04
Publikujący -

 

ZARZĄDZENIE Nr 25/09
 
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 31 marca 2009 r.
 
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
             Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.35 ust..1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Wiązownica postanawia:
 
 
§ 1
 
 
Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego , położonych w miejscowości RADAWA stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
 
§ 2
 
Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w miejscowości RADAWA stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Podmiot publikującyZakład Gospodarki Komunalnej
WytworzyłArtur Żołyniak - Dyrektor ZGK2009-04-06
Publikujący -