Rekrutacja  do oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Wiązownica na rok szkolny 2022/2023