Pani Małgorzata Ożga
Referent ds. księgowości i windykacji należności cywilnoprawnych