Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Obwieszczenie
LŚ.6220.19.04.2019.MB                                                                                                     Wiązownica, dnia 24.08.2020 r.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydanym postanowieniu w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
 
Wójt Gminy Wiązownica na podstawie art. 9, 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2020 poz. 256 ze zm.),  w związku z art. 66 i 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),
 
zawiadamia strony, iż:
w dniu 24.08.2020 r. zostało wydane postanowienie znak: LŚ.6220.19.03.2019.MB o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustaleniu zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch odrębnych farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 69 w miejscowości Wólka Zapałowska. Wniosek dla ww. przedsięwzięcia złożony został przez firmę Standard Power Development Sp. z o.o. i Sp. k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków, reprezentowaną przez pełnomocnika Zarządu Pana Przemysława Kołodzieja. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 69 położonej w miejscowości Wólka Zapałowska, gmina Wiązownica.
Przed wydaniem ww. postanowienia uzyskano:
  • opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu  stwierdzającą iż dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie stwierdzającą potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  • opinię Dyrektora PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Przemyślu, stwierdzającą, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z postanowieniem, o którym mowa powyżej oraz pozostałą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, w tym ww. opiniami zainteresowane Strony mogą zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica, I piętro, pokój nr 26 w godzinach urzędowania tj. od godz. 7:30 do 15:30, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wiazownica.com
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Na postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego postanowienia.
 
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikujący
WytworzyłMaria Brodowicz - Pracownik UGW2020-08-24 00:00
Publikujący Maria Brodowicz - Maria Brodowicz 2020-08-24 11:30
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 14 maja 2021r. 09:14:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.