Wynik ogłoszenia: kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek rekreacyjnych położonych w miejscowości Radawa
INFORMACJA
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.   w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213)
 
Podaje się do publicznej wiadomości na okres 7 dni / od dnia 9.12.2022 r. do dnia 16.12.2022r./
wyniki z kolejnego przetargu ustnego  nieograniczonego z dnia 9.12.2022 r. dot. sprzedaży nieruchomości położonych            w Radawie st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się w Urzędzie Gminy Wiązownica.
 
 
Numer i powierzchnia w ha nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
KW 61318/1
Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Cena wywoławcza
Zł(brutto)
Najwyższa cena w zł osiągnięta w przetargu
(brutto)
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
286/10 0,0738 0 67 400,00 0 Brak ofert
286/18 0,0716 1 65 200,00 65 860,01 Damian Gołąb
286/19 0,0704 0 64 300,00 0 Brak ofert
286/20 0,0805 0 73 500,00 0 Brak ofert
286/21 0,1044 0 95 300,00 0 Brak ofert
286/26 0,0710 0 64 900,00 0 Brak ofert
286/27 0,0712 0 65 000,00 0 Brak ofert
286/28 0,0714 0 65 200,00 0 Brak ofert
286/29 0,0717 0 65 500,00 0 Brak ofert
 
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

Data dodania: 2022-12-09 09:36

[powrot do treści ogłoszenia]