Wynik ogłoszenia: ograniczony przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Manasterz
WÓJT  GMINY  WIĄZOWNICA
 
Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.                      w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021, poz. 2213)
podaje do publicznej wiadomości  na okres 7 dni / od dnia 20.05.2022 r. do dnia 27.05.2022 r./
wyniki z przetargu ustnego  ograniczonego z dnia 20.05.2022 r. dot. dzierżawy gruntów mienia komunalnego położonych w miejscowości Manasterz st. własność Gminy Wiązownica, który odbył się    w Urzędzie Gminy w Wiązownicy.
Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa przetargu Liczba osób niedopuszczon-ych do uczestnictwa w przetargu Cena wywoławcza czynszu
Zł /1ha
Najwyższa cena za czynsz dzierżawny, osiągnięta w przetargu
Zł/1ha
Imię i Nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości
 
Cz. dz. nr  77/1
o pow. 15,89 ha 
Manasterz
KW 82641/7
 
2
 
0
 
500,00
 
 
800,00 brutto
 
Paweł Kędzior
 
 
Wójt Gminy Wiązownica
 Krzysztof Strent

Data dodania: 2022-05-23 08:39

[powrot do treści ogłoszenia]
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. lista osób zakwalifikowanych do przetargu 13.68 KbPlik doc
2. załącznik nr 1- projekt umowy dzierżawy 39.50 KbPlik doc