URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wiązownica.
                                                                                                                Wiązownica,  10.01.2020 r.
Znak: IZ.271.20.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
           Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający – Gmina Wiązownica zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn; „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych pd właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mienia komunalnego z terenu Gminy Wiązownica” w dniu  10.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą  złożył n/w. wykonawca:
 
Oferta złożona przez:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu
ul. Przemyska 15
37-500 Jarosław
w kwocie brutto  1 180 290,13 zł.
Ocena punktowa oferty  - cena 60%                           60,00 pkt.
                                      - termin płatności 15%           15,00 pkt.
                               - aspekty środowiskowe 25%      15,00 pkt.
 
 
Oferta złożona przez Wykonawcę   spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta przedstawia najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia  i w dokonanej ocenie, na podstawie kryteriów oceny ofert, okazała się ofertą najkorzystniejszą  i otrzymała  90,00 pkt. – art. 91 ustawy Pzp.
 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.
Z postępowania nie wykluczono żadnych Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty oraz  nie ustanowiono w postępowaniu dynamicznego systemu zakupów.
 
Umowa w sprawie  zamówienia publicznego może zostać podpisania przed upływem terminów określonych w  art. 94 ust. 1 pkt. 2  na podstawie przepisu art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.
 
 
 
                                                                                                        Wójt Gminy Wiązownica
                                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
 
 
 
 
Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
2. Tablica ogłoszeń Urzędu.
3.  BIP Wiązownica.
4.  a/a [J.O].

Data dodania: 2020-01-10 13:03

[powrot do treści ogłoszenia]
URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 28 września 2020r. 04:05:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.