Przejdź do treści
URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębie Szówsko

ZMIANY:
2022-11-10 10:25:45: Dodano wynik do przetargu
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  SZÓWSKO
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2021.2213), Uchwały Rady Gminy Wiązownica  Nr LII/382/2018 z dnia 28 czerwca 2018r i Nr LIII/389/2022 z dnia 17 sierpnia 2022r.
 
  1. Dane dotyczące nieruchomości                                              
 
                 
 
Opis nieruchomości
Działka , powierzchnia
nr 116 - 0,3714 ha- PsIV
Wsr-PsIV,Lz-ŁVI
Ws
nr 124 - 0,5315 ha-Wsr-PsIV,
Lz-ŁVI,Ws
nr 125 - 0,5014 haWsr-PsIV
Lz-ŁVI, Ws
nr 144 - 0,1186 ha -ŁIV
nr 154/2 - 0,9061 ha Wsr-PsIV
Lz-ŁVI,
nr 127 - 1,2198 ha Wsr-PsIV
Lz-ŁVI
Ws
nr 130 - 2,5745 ha Wsr-PsIV
Lz-ŁVI
Działki objęte KW 45164 to działka nr 130, nr 144.
Działki objęte KW 45166 to  działka nr 116, nr 124, nr 125, nr 127, nr 154/2.
 
 
Działki położone w obrębie Szówsko.
Znajdują się w kompleksie terenów tzw. „Babionka”.  Tworzą je zbiorniki wodne , o nieregularnych kształtach , zadrzewionych i zakrzaczonych brzegach, z dostępem do drogi gruntowej. Brak uzbrojenia w media. Działki graniczą bezpośrednio z gruntami pod wodą, użytkowanymi jako stawy rybne.
Działki nr, nr 116, 124, 125, 127, 130 wchodzą w skład zbiornika wodnego, obejmującego działki należące do Okręgu PZW w Przemyślu.
Działka nr 154/2 stanowi oddzielny zbiornik wodny.
Teren położony blisko miasta Jarosławia. Dobry dojazd z autostrady A4, dróg powiatowych od ul. Misztale i od ul. Dojazdowej.
Przeznaczenie terenu wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica – obszary istniejącego zagospodarowania rekreacyjnego predysponowane do rozwoju funkcji wypoczynkowej. Na dany teren nie zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz o ustalenie inwestycji celu publicznego. Brak MPZP.
 
Cena wywoławcza (brutto) nieruchomości
nr 116   -     36 200,00zl
nr 124   -     50 295,00zł
nr 125   -     47 200,00zł
nr 144   -     14 100,00zł
nr 154/2-   100 000,00zł
nr 127   -   125 530,00zł
nr 130   -   305 000,00zł
 
Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, którego wartość wynosi minimum 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż w/w nieruchomości zwolniona  z podatku VAT.
 
 
II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką),  w wysokości 10 % ceny wywoławczej w tytule przelewu wpisując ”wadium-przetarg Szówsko  nr działki ………” na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie     do dnia   7 listopada 2022r.
 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. Koszty notarialne w całości ponosi Nabywca.
 Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne   z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
 
 Przetarg odbędzie się 10 listopada 2022  o godz. 10°°  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy ul. Warszawska 15, pokój nr  25   (Sala Narad).
Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna przedłożyć Komisji Przetargowej stosowne pełnomocnictwa notarialne, umowy lub statuty danej osoby prawnej, uchwały odpowiednich organów zezwalających na nabycie nieruchomości zgodnie z umowami lub statutami, aktualny odpis z KRS w przypadku reprezentowania osoby prawnej.
Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik  ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń UG w Wiązownicy, sołectwa Szówsko.
  2. Strona internetowa oraz Biuletyn Informacji Publicznej UG w Wiązownicy.
  3. Prasa lokalna.
Wójt Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Data wpłaty wadium:
2022-11-07 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKOWAL Iwona 2022-10-10 09:27:00
PublikującyIwona Kowal 2022-10-10 09:27:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2022-11-10 10:25:45

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 06 lutego 2023r. 18:11:12
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.