URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola

ZMIANY:
2020-09-25 11:21:36: Dodano wynik do przetargu

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA

OGŁASZA

NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY

na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Ryszkowa Wola                    

 

Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr VII/61/2019 z dnia 28 maja 2019 r. oraz Nr XVIII/137/2020 z dnia 16 marca 2020 r.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

I. 1. Dla  działki nr 255, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  69977/4

  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 255 - 0,28ha,

Opis nieruchomości – działka położona w sąsiedztwie działek osadniczych.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 255 – 18 600,00zł.

Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.

2. Dla  działki nr 390/2, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  70888/3

  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 390/2 - 0,75ha,

Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych.  Przeznaczenie  nieruchomości                                w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   - tereny rolne. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 390/2 – 17 500,00zł.

Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.

3. Dla  działki nr 708/7, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  70888/3

  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 708/7 - 0,1500ha,

Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych.  Przeznaczenie  nieruchomości                                w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   - część działki                        w terenach osadniczych i część w  terenach rolnych. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy                   i zagospodarowania terenu.

 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 708/7 – 12 100,00zł.

Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.

4. Dla  działki nr 75/12, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  53972/4

  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 75/12 - 0,09ha,

Opis nieruchomości – działka położona wśród działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi                      i zagospodarowanych jako  rolne. Przez środek działki przebiega siec gazu ziemnego.  Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań   i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   - część działki w terenach osadniczych i część w  terenach rolnych. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy  i zagospodarowania terenu.

 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 75/12 – 9 200,00zł.

Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów    i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.

 

II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie    obciążona prawami osób trzecich                               i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w na konto Urzędu   Gminy   w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  21 września 2020r wysokości

za działkę nr 255 – 1 860,00zł, za działkę nr 390/2 – 1 750,00zł, za działkę nr 708/7 – 1 210,00zł, za działkę nr 75/12 – 920,00zł.

W tytule wpłaty wpisać : wadium na zakup działki nr … i miejscowość…

W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .

Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.

3. Przetarg odbędzie się dnia 25 września 2020r. o godz. 10°°  w budynku Urzędu Gminy                                         w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .

 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu,  w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .

Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 

ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.

 

Ogłoszenie zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Ryszkowa Wola
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

 

Data wpłaty wadium:
2020-09-21 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłKowal Iwona 2020-08-25 08:28:00
PublikującyIwona Kowal 2020-08-25 08:28:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2020-09-25 11:21:36

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 20 października 2020r. 07:40:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.