URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wiązownica i Zapałów

ZMIANY:
2019-12-18 10:36:53: Dodano wynik do przetargu
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Wiązownica  i Zapałów
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2014r poz.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr XI/87/2019   z dnia 1 października 2019 r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
I.  Dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1907/2 położonej w miejscowości Wiązownica Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  58111/6.
1.  Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr 1907/2 – 0,64 ha.
2.  Opis nieruchomości – działka wymieniona wyżej  położona  jest w Studium Uwarunkowań   i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiązownica do obszarów rolnych. Działka  nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz MPZP.
3. Cena wywoławcza brutto nieruchomości : działki nr 1907/2 – 11000,00zł (brutto). Wartość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej. Sprzedaż działki zwolniona z podatku VAT.
II. Dla  działki nr 1300/7, położonej w miejscowości Zapałów,  Sąd Rejonowy    w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  98042/3
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1300/7 - 0,0916ha,
Opis nieruchomości – działka położona wśród działek osadniczych, o zabudowie zagrodowej.
Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar osadniczy i  rolny. Brak MPZP. Działka objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 1300/7 – 17220,00zł (brutto).
Sprzedaż w/w działki opodatkowana 23% podatkiem VAT. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej.
II. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążone prawami osób trzecich  i   nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nimi.
Warunki przetargu:
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przelewem lub gotówką wadium  w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica  w terminie   do dnia  11 grudnia 2019 r.( w tytule wskazać numer działki, której wpłaty dotyczy). 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto.
2. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia przez nabywcę nieruchomości bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2019 r. o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy  Wiązownica, pokój nr  25   (Sala Narad). Osoba reprezentująca w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami.
Osoba ustalona jako nabywca działki zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie podpisania aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne ponosi nabywca.
 4. Właściwy organ okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki  nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica, sołectwa Wiązownica i Zapałów.
  2. Strona internetowa , Biuletyn Informacji Publicznej UG Wiązownica.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Data wpłaty wadium:
2019-12-11 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłKowal Iwona 2019-11-14 07:30:00
PublikującyIwona Kowal 2019-11-14 07:30:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2019-12-18 10:36:53

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 28 września 2020r. 04:53:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.