URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Manasterz i Wólka Zapałowska

ZMIANY:
2019-08-05 09:23:45: Dodano wynik do przetargu

Czas trwania zamówienia:

Rodzaj procedury:
WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
OGRANICZONY  PRZETARG  USTNY
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Manasterz   i Wólka Zapałowska
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr VII/61/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
 
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do przedmiotowych działek,    z uwagi na kształt, położenie oraz użytkowanie działek w terenie.
I. 1. Dla  działki nr 61/3, położonej w miejscowości Manasterz,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  53007/9
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 61/3 - 0,1073ha,
Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, ze względu na kształt, wielkość    i położenie nie daje możliwości innego sposobu zagospodarowania.  Przeznaczenie  nieruchomości    w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar rolny. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 61/3 - 1300,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów   i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
  2. Dla  działki nr 106/5, położonej w miejscowości Wólka Zapałowska,  Sąd Rejonowy    w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystąKW  49897/3
  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 106/5 - 0,2992ha,
Opis nieruchomości – działka położona wśród działek rolnych, o zabudowie zagrodowej,   ze względu na kształt, wielkość i położenie nie daje możliwości innego sposobu zagospodarowania.
Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar osadniczy i  rolny. Brak MPZP i decyzji o warunkach zabudowy   i zagospodarowania terenu.
Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 106/5 - 4100,00zł.
Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów   i usług.
Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.
II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie  są  obciążona prawami osób trzecich i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nią.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
-  przedłożenie komisji przetargowej oświadczenia potwierdzającego posiadanie prawa własności do działek graniczących bezpośrednio z działką nr 61/3 położoną w Manasterzu i działek graniczących bezpośrednio    z działką nr 106/5 położoną w Wólce Zapałowskiej w terminie do 30 lipca 2019r.
 - wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w wysokości za dz. nr 61/3 – 130,00zł, za dz. nr 106/5 – 410,00zł  na konto Urzędu   Gminy         w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001  w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  30 lipca 2019r. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości  w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne                  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.
3. Przetarg odbędzie się dnia 5 sierpnia 2019r. (poniedziałek)  o godz. 9°°  w budynku Urzędu Gminy  w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.
 
Ogłoszenie zamieszczono:
  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Manasterz, Wólka Zapałowska
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Data wpłaty wadium:
2019-07-30 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłKowal Iwona 2019-07-03 08:16:00
PublikującyIwona Kowal 2019-07-03 08:16:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2019-08-05 09:23:45

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 28 maja 2020r. 07:33:58
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.