URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zapałów i Ryszkowa Wola

ZMIANY:
2019-08-05 13:16:51: Dodano wynik do przetargu

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA

OGŁASZA

NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ryszkowa Wola  i Zapałów

 

Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr VII/61/2019 z dnia 28 maja 2019 r.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

I. 1. Dla  działki nr 255, położonej w miejscowości Ryszkowa Wola,  Sąd Rejonowy w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  69977/4

  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 255 - 0,28ha,

Opis nieruchomości – działka położona wśród działek osadniczych..  Przeznaczenie  nieruchomości                     w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar zabudowy osadniczej. Brak MPZP  i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 255 – 18 600,00zł.

Sprzedaż w/w działki zwolniona  z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów              i usług. Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.

  2. Dla  działki nr 1300/4, położonej w miejscowości Zapałów,  Sąd Rejonowy  w  Jarosławiu  – Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  98042/3

  Powierzchnia działki według ewidencji gruntów, działka nr 1300/4 - 0,1139ha,

Opis nieruchomości – działka położona wśród działek osadniczych, o zabudowie zagrodowej.

Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego   -   obszar osadniczy i  rolny. Brak MPZP. Działka objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod zabudowę mieszkaniową.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości nr 1300/4 – 26 506,50zł.

Sprzedaż w/w działki opodatkowana 23% podatkiem VAT.

Wartość postąpienia wynosi minimum 1% ceny wywoławczej, zaokrąglona w górę do pełnych dziesiątek.

II. 1. Nieruchomości   stanowiące    przedmiot przetargu  nie    obciążona prawami osób trzecich i     nie ma przeszkód prawnych   w rozporządzaniu nią.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- wniesienie wadium w pieniądzu (przelewem lub gotówką) w wysokości za dz. nr 255 – 1 860,00zł, za działkę nr 1300/4 – 2 651,00 zł   na konto Urzędu   Gminy         w Wiązownicy  nr 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001   w Banku Spółdzielczym    w Jarosławiu O/Wiązownica   w terminie  do dnia  30 lipca 2019r. 

W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .

Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Przed wniesieniem wadium uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem nieruchomości             w terenie. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczne                  z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z danymi zawartymi w ogłoszeniu o przetargu jak również, że znany jest mu stan  faktyczny i prawny nieruchomości, który przyjmuje bez zastrzeżeń.

3. Przetarg odbędzie się dnia 5 sierpnia 2019r. (poniedziałek)  o godz. 11°°  w budynku Urzędu Gminy     w   Wiązownicy, pokój nr  25   (Sala Narad) .

 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi  pełnomocnictwami. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

4. Sprzedaż nieruchomości gruntowych następuje na podstawie danych ewidencji gruntu, w związku z tym Urząd Gminy okazuje położenie nieruchomości w terenie bez obowiązku wskazania granic szczegółowych, których wyznaczenie nabywca ponosi na własny koszt .

Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 

ds. gospodarki nieruchomościami  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31.

 

Ogłoszenie zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń w UG Wiązownica i sołectwa Zapałów, Ryszkowa Wola
  2. Strona internetowa, BIP UG Wiązownica.
Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

 

Data wpłaty wadium:
2019-07-30 15:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
WytworzyłKowal Iwona 2019-07-03 08:09:00
PublikującyIwona Kowal 2019-07-03 08:09:00
Modyfikował(a) Iwona Kowal 2019-08-05 13:16:51

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 25 maja 2020r. 19:21:21
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.