URZĄD GMINY w Wiązownicy
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Radawie

WÓJT GMINY WIĄZOWNICA
OGŁASZA
  NIEOGRANICZONY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości RADAWA
 
Na podstawie art.28 ust.1 i art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami) , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108), Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr VIII/43/07 z dnia 26 marca 2007 r.,
i Zarządzenia Nr 12/08 Wójta Gminy Wiązownica z dnia 21 luty 2008 r.
Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:
 
1.  Dla nieruchomości oznaczonej jako działka  nr 720/2 położonej w miejscowości Radawa   Sąd Rejonowy w  JAROSŁAWIU  ? Wydział Ksiąg  Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą:  KW  43586
2.  Powierzchnia nieruchomości według ewidencji gruntów, działki nr  720/2 -  0,03 ha
3.  Opis nieruchomości ? działka położona w terenach zabudowy rekreacyjnej. Teren płaski w kształcie trapezu . Komunikacja dobra, dostęp do drogi  gminnej. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie posiada  uzbrojenie sieci infrastruktury technicznej. Działka porośnięta zielenią wysoką ? sosna  (samosiejka)
 4.   Nieruchomość   stanowiąca    przedmiot przetargu  obciążona jest prawami osób trzecich ? nakłady w postaci domku letniskowego drewnianego o pow. użytkowej 39,98 m?  o wartości
16 537,00 zł, które podlegają zwrotowi właścicielowi poniesionych nakładów.
5. Przeznaczenie  nieruchomości w  Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego   -   STREFA ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNEGO.
 Miejscowy Plan Ogólny  stracił ważność z dniem 31.12.2003 r.,  zgodnie z ewidencją gruntów działka oznaczona jest symbolem  Ps VI. 
6. Cena wywoławcza nieruchomości  działki zabudowanej nr 720/2  -   21 537,00 zł   
7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto Urzędu   Gminy w Wiązownicy  nr 29909610142002140002020002  w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu O/Wiązownica   lub  w Kasie Urzędu   Gminy  w terminie
do dnia   17 lipca  2008 r. 
W przypadku wpłaty wadium przelewem liczy się data wpływu  wadium na konto .
Wadium wpłacone    przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny    nabycia.
8. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał. 9. Przetarg odbędzie się dnia 22 lipca  2008 r. ( wtorek )  o godz . 10°°  w budynku Urzędu Gminy   w   Wiązownicy  , pokój nr  25   (Sala Narad) .
 Osoba reprezentująca  w przetargu  osobę fizyczną lub prawną winna się okazać stosownymi
 pełnomocnictwami.
10. Wójt  Gminy  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  bez podania przyczyny.
 
Dodatkowych informacji o nieruchomości  będącej   przedmiotem przetargu udziela  pracownik 
ds. gospodarki komunalnej  pokój nr 14  lub pod nr tel. 622 36 31
Data składania ofert:
2008-07-22 23:59:59
powrót
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyAdmin Administrator 2008-09-17 09:30:52

URZĄD GMINY w Wiązownicyul. Warszawska 15, 37 - 522 WIĄZOWNICA tel. (016) 622 36 31, Faks: 16 – 622 36 32, Skrytka ePUAP: /UGW/skrytka email: sekretariat@wiazownica.com
Wygenerowano: 28 maja 2020r. 07:33:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.