„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości, które są wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Wiązownica”
Postępowanie prowadzone jest na  platformie zakupowej zamawiającego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wiazownica
Data składania ofert:
2021-11-25 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-11-25 09:00:00
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2021-10-27 08:42:00

Rejestr zmian