Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązownica i Szówsko
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2021-02-01 11:57:54: Dodano wynik do przetargu
2021-01-25 10:49:32: Dodano plik Informacja z otwarcia ofert ZGK.doc
Więcej >>>
2020-12-31 10:22:59: Usunięto plik PRZEDMIAR CZ NR 1 CZ NR 2 załącznik nr 2.doc
2020-12-31 10:22:49: Usunięto plik Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx
2020-12-31 10:22:36: Usunięto plik oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia załącznik nr 4.docx
2020-12-31 10:22:16: Usunięto plik Oświadczenie RODO załącznik nr 8.docx
2020-12-31 10:22:04: Usunięto plik Oświadczenie - grupa kapitałowa - załącznik nr 6.doc
2020-12-31 10:21:49: Usunięto plik Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki udzialu w postępowaniu - załącznik nr 3.docx
2020-12-31 10:21:18: Usunięto plik Klauzula RODO.docx
2020-12-31 10:21:05: Usunięto plik Formularz oferty załącznik nr 1.doc
2020-12-31 10:20:45: Usunięto plik ZGK siwz.doc
2020-12-31 10:18:38: Usunięto plik Oświadczenie RODO załącznik nr 8.docx
2020-12-31 10:18:25: Usunięto plik PROJEKT UMOWY załącznik nr 5.doc
2020-12-31 10:18:14: Usunięto plik Zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 7.docx
2020-12-31 10:13:31: Dodano plik PRZEDMIAR CZ NR 1 CZ NR 2 załącznik nr 2.doc
2020-12-31 10:13:00: Dodano plik Zobowiązanie do udostępnienia zasobów.docx
2020-12-31 10:12:38: Dodano plik PROJEKT UMOWY.doc
2020-12-31 10:12:13: Dodano plik Oświadczenie RODO załącznik nr 8.docx
2020-12-31 10:11:48: Dodano plik Oświadczenie - grupa kapitałowa - załącznik nr 6.doc
2020-12-31 10:11:23: Dodano plik Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-warunki udzialu w postępowaniu - załącznik nr 3.docx
2020-12-31 10:11:03: Dodano plik oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia załącznik nr 4.docx
2020-12-31 10:10:43: Dodano plik Klauzula RODO.docx
2020-12-31 10:09:38: Dodano plik Formularz oferty załącznik nr 1.doc
2020-12-31 10:08:31: Dodano plik ZGK siwz.doc
2.1 Przedmiotem zamówienia obejmuje sukcesywną, w miarę występowania potrzeb dostawę fabrycznie nowych studzienek oraz zaworów podciśnieniowych przeznaczonych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Wiązownica, wg. zakresu ilościowego określonego w załączniki do SIWZ. W skład jednego kompletu wchodzi studzienka podciśnieniowa + zawór podciśnieniowy +adapter PE/PCVd 90/75 2.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: CZĘŚĆ NR 1 OBEJMUJE DOSTAWĘ STUDZIENEK ORAZ ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH DO ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W M. WIĄZOWNICA. 2.2.1 Parametry techniczne studni zaworowej Roediger Typ G 65 2,5 (nieprzejezdna) lub równoważna § studzienka wykonana jako dwu-komorowa zapewniająca wyraźne fizyczne, poziome oddzielenie pomiędzy komorą zbiorczą ścieków a komorą zaworową w celu uzyskania łatwego i niezależnego dostępu do komór studzienki zbiorczej (np. komora zbiorcza jest dostępna bez wchodzenia do komory zaworowej). § komory zaworowe muszą być oddzielone od komór ściekowych dzięki czemu zawory podciśnieniowe są czyste, suche i higieniczne. § zawór podciśnieniowy i sterownik muszą być łatwo dostępne. § studzienka musi uniemożliwiać infiltrację wód gruntowych wykonana jest z PE-MD zabezpieczona pokrywą przed wodą deszczową. § studzienka zbiorcza winna mieć zwartą budowę mając kształt pozwalający na samooczyszczanie. § podłączenie rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z budynku posiada średnicę DN 200. § komora zaworowa musi posiadać korek na dolocie podciśnienia umożliwiający odcięcie zaworu w celu jego obsługi, lub podczas budowy, przy pomocy korka przerywającego doprowadzenie podciśnienia. Korka można używać także wraz ze specjalną rurą umożliwiającą usuwanie przeszkód z komory ścieków do, której ścieki napływają grawitacyjnie . § zawór o nominalnym gabarycie 2,5” 65 mm jest zaworem membranowym wykonanym z tworzywa ABS . § rurę czujnika (rura sensorowa ) należy podłączyć pionowo (pod kątem 90°) do poziomej części rury ssawnej. Tym sposobem rura czujnika samo-oczyszcza się za każdym razem cyklu zaworowego (zassania ścieków) i unika się gromadzenia tłuszczu. 2.2.2 Wielkości/gabaryty Komory dla studni zbiorczych mają głębokość około 550 mm oraz pojemność około 30 litrów poniżej dolnej części przyłącza rury odpływowej. Rurociąg grawitacyjny z budynku zazwyczaj podłącza się do komory ścieków studzienki zbiorczej na głębokości 1500 mm poniżej wysokości gruntu. Podłączenie grawitacyjne pomiędzy budynkiem a odpornymi na zalewanie (uszczelnionymi) zaworami podciśnieniowymi powinno mieć dodatkowy przewód zasilający powietrzem, aby umożliwić działanie zaworu podciśnieniowego Rurociąg z domu może wejść do studzienki na głębokości nawet 700 mm pod powierzchnią gruntu a dno studzienki może się znajdować nawet na głębokości 1200 mm. 2.2.3 Zawór podciśnieniowy do studzienki G-65 2,5”– membranowy Zawory podciśnieniowe membranowe to zawory przeponowe lub zaciskowe wykonane z tworzywa ABS i dostępne w znormalizowanym gabarycie: 2.5”. Zawory podciśnieniowe muszą działać bez użycia energii elektrycznej. Sekwencja działania dla zaworu jest następująca: § ciecz grawitacyjnie wpływa do studzienki. W miarę jak poziom cieczy w studzience się podnosi, spręża powietrze w rurze czujnika. § ciśnienie powietrza jest przekazywane za pośrednictwem rury i węża do sterownika zamontowanego przy zaworze. § ciśnienie powietrza uruchamia sterownik oraz połączony z nim trójdrożny zawór, który doprowadza podciśnienie z rurociągu do korpusu zaworu. § powoduje to pełne otwarcie zaworu i uruchamia regulowany timer w sterowniku. § po upływie nastawionego czasu zawór podciśnieniowy się zamyka. 2.2.4 Jak tylko zawartość studzienki zostanie wyssana, przez zawór podciśnieniowy wpuszczona zostanie pewna ilość powietrza atmosferycznego stanowiącego napęd dla przepływu cieczy. Źródłem owego powietrza atmosferycznego jest wlot usytuowany jak to opisano powyżej. Urządzenia zaworowe mogą działać w warunkach ich zalania jeżeli są podłączone do rury odpowietrznika gwarantującego wentylację do środowiska. Zawór przeponowy otwiera się całkowicie, więc nie ma niebezpieczeństwa wystąpienia drgań (uderzenia hydraulicznego), które mogłoby uszkodzić materiały systemu lub mieć niekorzystny wpływ na warunki przepływu. § zawory winny być uruchamiane urządzeniem pneumatycznym bez potrzeby korzystania z energii elektrycznej. Uruchamianie mechaniczne lub pływakiem jest niedopuszczalne z uwagi na możliwość zablokowania. § zawory podciśnieniowe membranowe to zawory typu przeponowego lub zaciskowego otwierające się i zamykające w kierunku pionowym, co zapewnia taką sytuację, iż żadne ścieki ani zanieczyszczenia nie mogą przedostać się do działających części mechanicznych. § zawory nie mogą się zakleszczać ani blokować (np. przez odpady zwierzęce, piasek czy żwir). § zawory nie mogą posiadać nurnika ani tłoka będącego w kontakcie ze ściekami ani ruchomych pierścieni uszczelniających wymagających regularnej konserwacji. § korpus zaworu winien być wykonany z tworzywa ABS. Przepony winny być wykonane z materiału EPDM odpornego na działanie ścieków. § zawory powinny być wodoszczelne. § zawory powinny być zwartej budowy, zajmować mało miejsca i mieć mały ciężar, aby łatwo można je było poddawać serwisowi. § konieczne jest istnienie możliwości odcięcia zaworu od doprowadzeń podciśnienia przykładowo przy pomocy jakiegoś korka. Odcięcie od podciśnienia umożliwi dokonanie obsługi zaworu w suchej komorze. § zawory powinny być poddane próbom i certyfikacji na 300,000 cykli bezawaryjnej pracy(zgodnie z normą PN EN 1091). Wyniki prób winny być sprawdzane przez uprawnione niezależne instytucje. § każdy zawór powinien być sprawdzany fabrycznie. § zawory muszą być produkowane przez posiadający certyfikat zakład zgodnie z międzynarodową normą ISO 9000. § przepona musi mieć gładką powierzchnię wewnętrzną i nie może hamować przepływu wody przy otwartym zaworze. § wymiana przepony musi być łatwa i trwać tylko kilka minut przy demontażu i montażu. § nie powinno być potrzeby uszczelniania kolby ani też odprowadzania przecieku. § zawór podciśnieniowy połączony jest poprzez kształtki gumowe (proste, kolano ). Prosta kształtka gumowa z trójnikiem serwisowym, kolano gumowe z rurą ssawną za pomocą opasek zaciskowych. § zawory podciśnieniowe membranowe nie powinny mieć kolb wchodzących w korpus zaworu. Ruchome części zaworu powinny być oddzielone od ścieków przeponą (membraną). 2.2.5 Sterownik standardowy KPS Sterownik ROEDIGER lub równoważny: wykonany poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Jest standardowo połączony z obudową zaworu podciśnieniowego mechanicznie przy pomocy specjalnego prowadzenia oraz pneumatycznie za pomocą wężyków, ma na celu otworzyć zawór podciśnieniowy, gdy poziom ścieków w zbiorniku osiągnie zadana wartość. Odessanie zadanej ilości ścieków w ciągu 1 cyklu pracy oraz doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza o ciśnieniu atmosferycznym po odessaniu porcji ścieków. Sterownik jest aktywny gdy podciśnienie w sieci wynosi min. 0.22 bar. Czas otwarcia podciśnieniowego zestawu zaworowego wynosi ok 5 sekund, w przypadku konieczności możliwa jest regulacja sterownika celem optymalizacji jej pracy. 2.2.6 Sterownik ma 4 króćce do podłączenia wężyków są to: U – podłączenie podciśnienia (wężyk połączony jest z korkiem na trójniku serwisowym) AV – podłączenie z zaworem podciśnieniowym (wężyk połączony jest z zaworem) A – podłączenie do atmosfery (wężyk A jest połączony wyłącznie w sytuacji gdy zestaw zaworowy musi pracować w warunkach zalania. W normalnych warunkach pracy wężyk ten nie jest podłączony CZĘŚĆ NR 2 OBEJMUJE DOSTAWĘ STUDZIENEK ORAZ ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH DO ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W M. SZÓWSKO. 2.2.7 Parametry techniczne zaworu podciśnieniowego ISEKI dz 90mm lub równoważny: § średnica zaworu 90mm. § wyposażony w licznik wbudowany w korpus zaworu pozwalający na automatyczne zliczenie ilości cykli pracy. § powinien mieć przycisk do ręcznego załączania w celach regulacyjno -serwisowych wbudowany w głowicę zaworu. § spełniać wymagania normy PN-EN 16932:2018. § mieć trwałość udokumentowaną pracę w ilości co najmniej 250 000 cykli roboczych bez potrzeby wymiany elementów zaworu. § wykonany z materiałów przystosowanych do pracy w warunkach „atmosfery ściekowej” oraz ich konstrukcja powinna ograniczać możliwość blokady gniazda zaworu. § mieć konstrukcję zapewniającą, aby szczelina niedomkniętego grzybka zaworu nie rejestrowana przez sensor monitoringu wynosiła maksymalnie 6mm. § powinien mieć przepustowość zapewniającą przepływ maksymalno godzinowy w wysokości 0,5l/s przy zasysaniu w jednym cyklu porcji ścieków 40l. § mieć możliwość łatwego oczyszczania mambranki sensorowej celem regeneracji i czyszczenia bez konieczności demontażu obudowy sterownika. § zaworek zwrotny winien być rozbieralny celem okresowego oczyszczania i regeneracji. § minimalne podciśnienie otwarcia powinno wynosić 20kPa. § zawór musi zapewniać bezpośredni dostęp do gniazda zaworu w celach serwisowych bez konieczności odłączania od sieci dolnej części korpusu oraz demontażu układu zamykająco-otwierającego (membrana, sprężyna). § elementy składowe zaworu podciśnieniowego ISEKI przedstawiono w załącznikach do siwz.(rys. techn. urządzeń). 2.3 Zakres i zasady dostawy studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej 1. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty. 2. Dostawa studzienek zaworowych oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej odbywać się będzie sukcesywnie według zapotrzebowania. 3. Informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z czterodniowym wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy.      4. Zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na materiały kanalizacji podciśnieniowej od zawarcia umowy do dnia 14.12.2021r. 5. Do każdej dostawy wykonawca dołączy atest PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub certyfikat zgodności z normą na dostarczane wyroby. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu dostawy w przypadku braku zapotrzebowania. 7. Koszty dostawy obciążają Wykonawcę.     8. W związku z ograniczeniem zakresu dostawy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego. 9. Wykonawca udzieli na w/w przedmiot zamówienia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru. 10. W razie dostarczenia przedmiotu umowy z wadami jakościowymi lub ilościowymi, Zamawiający odmawia przyjęcia dostarczanej partii w całości bądź w części.


Ogłoszenie nr 772797-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica: Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązownica i Szówsko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Wiązownica, krajowy numer identyfikacyjny 65095917900000, ul. Warszawska  17 , 37-522  Wiązownica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (016) 622 36 99, e-mail wiazownica@op.pl, faks (016) 622 36 99.
Adres strony internetowej (URL): www.wiazownica.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wiazownica.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.wiazownica.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską
Adres:
ZGK Gminy Wiązownica ul. Warszawska 17, 37-522 Wiązownica, pok. nr 1 parter.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na terenie m. Wiązownica i Szówsko
Numer referencyjny: ZGK.P.26.5.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia obejmuje sukcesywną, w miarę występowania potrzeb dostawę fabrycznie nowych studzienek oraz zaworów podciśnieniowych przeznaczonych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Wiązownica, wg. zakresu ilościowego określonego w załączniki do SIWZ. W skład jednego kompletu wchodzi studzienka podciśnieniowa + zawór podciśnieniowy +adapter PE/PCVd 90/75 2.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: CZĘŚĆ NR 1 OBEJMUJE DOSTAWĘ STUDZIENEK ORAZ ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH DO ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W M. WIĄZOWNICA. 2.2.1 Parametry techniczne studni zaworowej Roediger Typ G 65 2,5 (nieprzejezdna) lub równoważna § studzienka wykonana jako dwu-komorowa zapewniająca wyraźne fizyczne, poziome oddzielenie pomiędzy komorą zbiorczą ścieków a komorą zaworową w celu uzyskania łatwego i niezależnego dostępu do komór studzienki zbiorczej (np. komora zbiorcza jest dostępna bez wchodzenia do komory zaworowej). § komory zaworowe muszą być oddzielone od komór ściekowych dzięki czemu zawory podciśnieniowe są czyste, suche i higieniczne. § zawór podciśnieniowy i sterownik muszą być łatwo dostępne. § studzienka musi uniemożliwiać infiltrację wód gruntowych wykonana jest z PE-MD zabezpieczona pokrywą przed wodą deszczową. § studzienka zbiorcza winna mieć zwartą budowę mając kształt pozwalający na samooczyszczanie. § podłączenie rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z budynku posiada średnicę DN 200. § komora zaworowa musi posiadać korek na dolocie podciśnienia umożliwiający odcięcie zaworu w celu jego obsługi, lub podczas budowy, przy pomocy korka przerywającego doprowadzenie podciśnienia. Korka można używać także wraz ze specjalną rurą umożliwiającą usuwanie przeszkód z komory ścieków do, której ścieki napływają grawitacyjnie . § zawór o nominalnym gabarycie 2,5” 65 mm jest zaworem membranowym wykonanym z tworzywa ABS . § rurę czujnika (rura sensorowa ) należy podłączyć pionowo (pod kątem 90°) do poziomej części rury ssawnej. Tym sposobem rura czujnika samo-oczyszcza się za każdym razem cyklu zaworowego (zassania ścieków) i unika się gromadzenia tłuszczu. 2.2.2 Wielkości/gabaryty Komory dla studni zbiorczych mają głębokość około 550 mm oraz pojemność około 30 litrów poniżej dolnej części przyłącza rury odpływowej. Rurociąg grawitacyjny z budynku zazwyczaj podłącza się do komory ścieków studzienki zbiorczej na głębokości 1500 mm poniżej wysokości gruntu. Podłączenie grawitacyjne pomiędzy budynkiem a odpornymi na zalewanie (uszczelnionymi) zaworami podciśnieniowymi powinno mieć dodatkowy przewód zasilający powietrzem, aby umożliwić działanie zaworu podciśnieniowego Rurociąg z domu może wejść do studzienki na głębokości nawet 700 mm pod powierzchnią gruntu a dno studzienki może się znajdować nawet na głębokości 1200 mm. 2.2.3 Zawór podciśnieniowy do studzienki G-65 2,5”– membranowy Zawory podciśnieniowe membranowe to zawory przeponowe lub zaciskowe wykonane z tworzywa ABS i dostępne w znormalizowanym gabarycie: 2.5”. Zawory podciśnieniowe muszą działać bez użycia energii elektrycznej. Sekwencja działania dla zaworu jest następująca: § ciecz grawitacyjnie wpływa do studzienki. W miarę jak poziom cieczy w studzience się podnosi, spręża powietrze w rurze czujnika. § ciśnienie powietrza jest przekazywane za pośrednictwem rury i węża do sterownika zamontowanego przy zaworze. § ciśnienie powietrza uruchamia sterownik oraz połączony z nim trójdrożny zawór, który doprowadza podciśnienie z rurociągu do korpusu zaworu. § powoduje to pełne otwarcie zaworu i uruchamia regulowany timer w sterowniku. § po upływie nastawionego czasu zawór podciśnieniowy się zamyka. 2.2.4 Jak tylko zawartość studzienki zostanie wyssana, przez zawór podciśnieniowy wpuszczona zostanie pewna ilość powietrza atmosferycznego stanowiącego napęd dla przepływu cieczy. Źródłem owego powietrza atmosferycznego jest wlot usytuowany jak to opisano powyżej. Urządzenia zaworowe mogą działać w warunkach ich zalania jeżeli są podłączone do rury odpowietrznika gwarantującego wentylację do środowiska. Zawór przeponowy otwiera się całkowicie, więc nie ma niebezpieczeństwa wystąpienia drgań (uderzenia hydraulicznego), które mogłoby uszkodzić materiały systemu lub mieć niekorzystny wpływ na warunki przepływu. § zawory winny być uruchamiane urządzeniem pneumatycznym bez potrzeby korzystania z energii elektrycznej. Uruchamianie mechaniczne lub pływakiem jest niedopuszczalne z uwagi na możliwość zablokowania. § zawory podciśnieniowe membranowe to zawory typu przeponowego lub zaciskowego otwierające się i zamykające w kierunku pionowym, co zapewnia taką sytuację, iż żadne ścieki ani zanieczyszczenia nie mogą przedostać się do działających części mechanicznych. § zawory nie mogą się zakleszczać ani blokować (np. przez odpady zwierzęce, piasek czy żwir). § zawory nie mogą posiadać nurnika ani tłoka będącego w kontakcie ze ściekami ani ruchomych pierścieni uszczelniających wymagających regularnej konserwacji. § korpus zaworu winien być wykonany z tworzywa ABS. Przepony winny być wykonane z materiału EPDM odpornego na działanie ścieków. § zawory powinny być wodoszczelne. § zawory powinny być zwartej budowy, zajmować mało miejsca i mieć mały ciężar, aby łatwo można je było poddawać serwisowi. § konieczne jest istnienie możliwości odcięcia zaworu od doprowadzeń podciśnienia przykładowo przy pomocy jakiegoś korka. Odcięcie od podciśnienia umożliwi dokonanie obsługi zaworu w suchej komorze. § zawory powinny być poddane próbom i certyfikacji na 300,000 cykli bezawaryjnej pracy(zgodnie z normą PN EN 1091). Wyniki prób winny być sprawdzane przez uprawnione niezależne instytucje. § każdy zawór powinien być sprawdzany fabrycznie. § zawory muszą być produkowane przez posiadający certyfikat zakład zgodnie z międzynarodową normą ISO 9000. § przepona musi mieć gładką powierzchnię wewnętrzną i nie może hamować przepływu wody przy otwartym zaworze. § wymiana przepony musi być łatwa i trwać tylko kilka minut przy demontażu i montażu. § nie powinno być potrzeby uszczelniania kolby ani też odprowadzania przecieku. § zawór podciśnieniowy połączony jest poprzez kształtki gumowe (proste, kolano ). Prosta kształtka gumowa z trójnikiem serwisowym, kolano gumowe z rurą ssawną za pomocą opasek zaciskowych. § zawory podciśnieniowe membranowe nie powinny mieć kolb wchodzących w korpus zaworu. Ruchome części zaworu powinny być oddzielone od ścieków przeponą (membraną). 2.2.5 Sterownik standardowy KPS Sterownik ROEDIGER lub równoważny: wykonany poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Jest standardowo połączony z obudową zaworu podciśnieniowego mechanicznie przy pomocy specjalnego prowadzenia oraz pneumatycznie za pomocą wężyków, ma na celu otworzyć zawór podciśnieniowy, gdy poziom ścieków w zbiorniku osiągnie zadana wartość. Odessanie zadanej ilości ścieków w ciągu 1 cyklu pracy oraz doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza o ciśnieniu atmosferycznym po odessaniu porcji ścieków. Sterownik jest aktywny gdy podciśnienie w sieci wynosi min. 0.22 bar. Czas otwarcia podciśnieniowego zestawu zaworowego wynosi ok 5 sekund, w przypadku konieczności możliwa jest regulacja sterownika celem optymalizacji jej pracy. 2.2.6 Sterownik ma 4 króćce do podłączenia wężyków są to: U – podłączenie podciśnienia (wężyk połączony jest z korkiem na trójniku serwisowym) AV – podłączenie z zaworem podciśnieniowym (wężyk połączony jest z zaworem) A – podłączenie do atmosfery (wężyk A jest połączony wyłącznie w sytuacji gdy zestaw zaworowy musi pracować w warunkach zalania. W normalnych warunkach pracy wężyk ten nie jest podłączony CZĘŚĆ NR 2 OBEJMUJE DOSTAWĘ STUDZIENEK ORAZ ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH DO ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W M. SZÓWSKO. 2.2.7 Parametry techniczne zaworu podciśnieniowego ISEKI dz 90mm lub równoważny: § średnica zaworu 90mm. § wyposażony w licznik wbudowany w korpus zaworu pozwalający na automatyczne zliczenie ilości cykli pracy. § powinien mieć przycisk do ręcznego załączania w celach regulacyjno -serwisowych wbudowany w głowicę zaworu. § spełniać wymagania normy PN-EN 16932:2018. § mieć trwałość udokumentowaną pracę w ilości co najmniej 250 000 cykli roboczych bez potrzeby wymiany elementów zaworu. § wykonany z materiałów przystosowanych do pracy w warunkach „atmosfery ściekowej” oraz ich konstrukcja powinna ograniczać możliwość blokady gniazda zaworu. § mieć konstrukcję zapewniającą, aby szczelina niedomkniętego grzybka zaworu nie rejestrowana przez sensor monitoringu wynosiła maksymalnie 6mm. § powinien mieć przepustowość zapewniającą przepływ maksymalno godzinowy w wysokości 0,5l/s przy zasysaniu w jednym cyklu porcji ścieków 40l. § mieć możliwość łatwego oczyszczania mambranki sensorowej celem regeneracji i czyszczenia bez konieczności demontażu obudowy sterownika. § zaworek zwrotny winien być rozbieralny celem okresowego oczyszczania i regeneracji. § minimalne podciśnienie otwarcia powinno wynosić 20kPa. § zawór musi zapewniać bezpośredni dostęp do gniazda zaworu w celach serwisowych bez konieczności odłączania od sieci dolnej części korpusu oraz demontażu układu zamykająco-otwierającego (membrana, sprężyna). § elementy składowe zaworu podciśnieniowego ISEKI przedstawiono w załącznikach do siwz.(rys. techn. urządzeń). 2.3 Zakres i zasady dostawy studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej 1. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty. 2. Dostawa studzienek zaworowych oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej odbywać się będzie sukcesywnie według zapotrzebowania. 3. Informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z czterodniowym wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy. 4. Zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na materiały kanalizacji podciśnieniowej od zawarcia umowy do dnia 14.12.2021r. 5. Do każdej dostawy wykonawca dołączy atest PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub certyfikat zgodności z normą na dostarczane wyroby. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu dostawy w przypadku braku zapotrzebowania. 7. Koszty dostawy obciążają Wykonawcę. 8. W związku z ograniczeniem zakresu dostawy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego. 9. Wykonawca udzieli na w/w przedmiot zamówienia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru. 10. W razie dostarczenia przedmiotu umowy z wadami jakościowymi lub ilościowymi, Zamawiający odmawia przyjęcia dostarczanej partii w całości bądź w części.

II.5) Główny kod CPV: 44130000-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 31.12.2021

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Nie dotyczy - zamawiający nie postawił szczegółowych warunków udziału w postępowaniu .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, w rozbiciu na poszczególne części. 2) Kosztorys ofertowy, 3) Parafowany wzór umowy, 4) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy) Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy), 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin płatności faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności: 1) wstrzymania lub ograniczenia zakresu dostaw przez Zamawiającego, 2) zmiana obowiązującej stawki VAT, 3) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 25.01.2021, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: DOSTAWA STUDZIENEK ORAZ ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH DO ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W M. WIĄZOWNICA.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 1 OBEJMUJE DOSTAWĘ STUDZIENEK ORAZ ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH DO ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W M. WIĄZOWNICA. 2.2.1 Parametry techniczne studni zaworowej Roediger Typ G 65 2,5 (nieprzejezdna) lub równoważna § studzienka wykonana jako dwu-komorowa zapewniająca wyraźne fizyczne, poziome oddzielenie pomiędzy komorą zbiorczą ścieków a komorą zaworową w celu uzyskania łatwego i niezależnego dostępu do komór studzienki zbiorczej (np. komora zbiorcza jest dostępna bez wchodzenia do komory zaworowej). § komory zaworowe muszą być oddzielone od komór ściekowych dzięki czemu zawory podciśnieniowe są czyste, suche i higieniczne. § zawór podciśnieniowy i sterownik muszą być łatwo dostępne. § studzienka musi uniemożliwiać infiltrację wód gruntowych wykonana jest z PE-MD zabezpieczona pokrywą przed wodą deszczową. § studzienka zbiorcza winna mieć zwartą budowę mając kształt pozwalający na samooczyszczanie. § podłączenie rurociągu grawitacyjnego odprowadzającego ścieki z budynku posiada średnicę DN 200. § komora zaworowa musi posiadać korek na dolocie podciśnienia umożliwiający odcięcie zaworu w celu jego obsługi, lub podczas budowy, przy pomocy korka przerywającego doprowadzenie podciśnienia. Korka można używać także wraz ze specjalną rurą umożliwiającą usuwanie przeszkód z komory ścieków do, której ścieki napływają grawitacyjnie . § zawór o nominalnym gabarycie 2,5” 65 mm jest zaworem membranowym wykonanym z tworzywa ABS . § rurę czujnika (rura sensorowa ) należy podłączyć pionowo (pod kątem 90°) do poziomej części rury ssawnej. Tym sposobem rura czujnika samo-oczyszcza się za każdym razem cyklu zaworowego (zassania ścieków) i unika się gromadzenia tłuszczu. 2.2.2 Wielkości/gabaryty Komory dla studni zbiorczych mają głębokość około 550 mm oraz pojemność około 30 litrów poniżej dolnej części przyłącza rury odpływowej. Rurociąg grawitacyjny z budynku zazwyczaj podłącza się do komory ścieków studzienki zbiorczej na głębokości 1500 mm poniżej wysokości gruntu. Podłączenie grawitacyjne pomiędzy budynkiem a odpornymi na zalewanie (uszczelnionymi) zaworami podciśnieniowymi powinno mieć dodatkowy przewód zasilający powietrzem, aby umożliwić działanie zaworu podciśnieniowego Rurociąg z domu może wejść do studzienki na głębokości nawet 700 mm pod powierzchnią gruntu a dno studzienki może się znajdować nawet na głębokości 1200 mm. 2.2.3 Zawór podciśnieniowy do studzienki G-65 2,5”– membranowy Zawory podciśnieniowe membranowe to zawory przeponowe lub zaciskowe wykonane z tworzywa ABS i dostępne w znormalizowanym gabarycie: 2.5”. Zawory podciśnieniowe muszą działać bez użycia energii elektrycznej. Sekwencja działania dla zaworu jest następująca: § ciecz grawitacyjnie wpływa do studzienki. W miarę jak poziom cieczy w studzience się podnosi, spręża powietrze w rurze czujnika. § ciśnienie powietrza jest przekazywane za pośrednictwem rury i węża do sterownika zamontowanego przy zaworze. § ciśnienie powietrza uruchamia sterownik oraz połączony z nim trójdrożny zawór, który doprowadza podciśnienie z rurociągu do korpusu zaworu. § powoduje to pełne otwarcie zaworu i uruchamia regulowany timer w sterowniku. § po upływie nastawionego czasu zawór podciśnieniowy się zamyka. 2.2.4 Jak tylko zawartość studzienki zostanie wyssana, przez zawór podciśnieniowy wpuszczona zostanie pewna ilość powietrza atmosferycznego stanowiącego napęd dla przepływu cieczy. Źródłem owego powietrza atmosferycznego jest wlot usytuowany jak to opisano powyżej. Urządzenia zaworowe mogą działać w warunkach ich zalania jeżeli są podłączone do rury odpowietrznika gwarantującego wentylację do środowiska. Zawór przeponowy otwiera się całkowicie, więc nie ma niebezpieczeństwa wystąpienia drgań (uderzenia hydraulicznego), które mogłoby uszkodzić materiały systemu lub mieć niekorzystny wpływ na warunki przepływu. § zawory winny być uruchamiane urządzeniem pneumatycznym bez potrzeby korzystania z energii elektrycznej. Uruchamianie mechaniczne lub pływakiem jest niedopuszczalne z uwagi na możliwość zablokowania. § zawory podciśnieniowe membranowe to zawory typu przeponowego lub zaciskowego otwierające się i zamykające w kierunku pionowym, co zapewnia taką sytuację, iż żadne ścieki ani zanieczyszczenia nie mogą przedostać się do działających części mechanicznych. § zawory nie mogą się zakleszczać ani blokować (np. przez odpady zwierzęce, piasek czy żwir). § zawory nie mogą posiadać nurnika ani tłoka będącego w kontakcie ze ściekami ani ruchomych pierścieni uszczelniających wymagających regularnej konserwacji. § korpus zaworu winien być wykonany z tworzywa ABS. Przepony winny być wykonane z materiału EPDM odpornego na działanie ścieków. § zawory powinny być wodoszczelne. § zawory powinny być zwartej budowy, zajmować mało miejsca i mieć mały ciężar, aby łatwo można je było poddawać serwisowi. § konieczne jest istnienie możliwości odcięcia zaworu od doprowadzeń podciśnienia przykładowo przy pomocy jakiegoś korka. Odcięcie od podciśnienia umożliwi dokonanie obsługi zaworu w suchej komorze. § zawory powinny być poddane próbom i certyfikacji na 300,000 cykli bezawaryjnej pracy(zgodnie z normą PN EN 1091). Wyniki prób winny być sprawdzane przez uprawnione niezależne instytucje. § każdy zawór powinien być sprawdzany fabrycznie. § zawory muszą być produkowane przez posiadający certyfikat zakład zgodnie z międzynarodową normą ISO 9000. § przepona musi mieć gładką powierzchnię wewnętrzną i nie może hamować przepływu wody przy otwartym zaworze. § wymiana przepony musi być łatwa i trwać tylko kilka minut przy demontażu i montażu. § nie powinno być potrzeby uszczelniania kolby ani też odprowadzania przecieku. § zawór podciśnieniowy połączony jest poprzez kształtki gumowe (proste, kolano ). Prosta kształtka gumowa z trójnikiem serwisowym, kolano gumowe z rurą ssawną za pomocą opasek zaciskowych. § zawory podciśnieniowe membranowe nie powinny mieć kolb wchodzących w korpus zaworu. Ruchome części zaworu powinny być oddzielone od ścieków przeponą (membraną). 2.2.5 Sterownik standardowy KPS Sterownik ROEDIGER lub równoważny: wykonany poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. Jest standardowo połączony z obudową zaworu podciśnieniowego mechanicznie przy pomocy specjalnego prowadzenia oraz pneumatycznie za pomocą wężyków, ma na celu otworzyć zawór podciśnieniowy, gdy poziom ścieków w zbiorniku osiągnie zadana wartość. Odessanie zadanej ilości ścieków w ciągu 1 cyklu pracy oraz doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza o ciśnieniu atmosferycznym po odessaniu porcji ścieków. Sterownik jest aktywny gdy podciśnienie w sieci wynosi min. 0.22 bar. Czas otwarcia podciśnieniowego zestawu zaworowego wynosi ok 5 sekund, w przypadku konieczności możliwa jest regulacja sterownika celem optymalizacji jej pracy. 2.2.6 Sterownik ma 4 króćce do podłączenia wężyków są to: U – podłączenie podciśnienia (wężyk połączony jest z korkiem na trójniku serwisowym) AV – podłączenie z zaworem podciśnieniowym (wężyk połączony jest z zaworem) A – podłączenie do atmosfery (wężyk A jest połączony wyłącznie w sytuacji gdy zestaw zaworowy musi pracować w warunkach zalania. W normalnych warunkach pracy wężyk ten nie jest podłączony Zakres i zasady dostawy studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej 1. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty. 2. Dostawa studzienek zaworowych oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej odbywać się będzie sukcesywnie według zapotrzebowania. 3. Informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z czterodniowym wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy. 4. Zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na materiały kanalizacji podciśnieniowej od zawarcia umowy do dnia 14.12.2021r. 5. Do każdej dostawy wykonawca dołączy atest PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub certyfikat zgodności z normą na dostarczane wyroby. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu dostawy w przypadku braku zapotrzebowania. 7. Koszty dostawy obciążają Wykonawcę. 8. W związku z ograniczeniem zakresu dostawy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego. 9. Wykonawca udzieli na w/w przedmiot zamówienia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru. 10. W razie dostarczenia przedmiotu umowy z wadami jakościowymi lub ilościowymi, Zamawiający odmawia przyjęcia dostarczanej partii w całości bądź w części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44130000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: DOSTAWA STUDZIENEK ORAZ ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH DO ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W M. SZÓWSKO.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 2 OBEJMUJE DOSTAWĘ STUDZIENEK ORAZ ZAWORÓW PODCIŚNIENIOWYCH DO ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PODCIŚNIENIOWEJ W M. SZÓWSKO. 2.2.7 Parametry techniczne zaworu podciśnieniowego ISEKI dz 90mm lub równoważny: § średnica zaworu 90mm. § wyposażony w licznik wbudowany w korpus zaworu pozwalający na automatyczne zliczenie ilości cykli pracy. § powinien mieć przycisk do ręcznego załączania w celach regulacyjno -serwisowych wbudowany w głowicę zaworu. § spełniać wymagania normy PN-EN 16932:2018. § mieć trwałość udokumentowaną pracę w ilości co najmniej 250 000 cykli roboczych bez potrzeby wymiany elementów zaworu. § wykonany z materiałów przystosowanych do pracy w warunkach „atmosfery ściekowej” oraz ich konstrukcja powinna ograniczać możliwość blokady gniazda zaworu. § mieć konstrukcję zapewniającą, aby szczelina niedomkniętego grzybka zaworu nie rejestrowana przez sensor monitoringu wynosiła maksymalnie 6mm. § powinien mieć przepustowość zapewniającą przepływ maksymalno godzinowy w wysokości 0,5l/s przy zasysaniu w jednym cyklu porcji ścieków 40l. § mieć możliwość łatwego oczyszczania mambranki sensorowej celem regeneracji i czyszczenia bez konieczności demontażu obudowy sterownika. § zaworek zwrotny winien być rozbieralny celem okresowego oczyszczania i regeneracji. § minimalne podciśnienie otwarcia powinno wynosić 20kPa. § zawór musi zapewniać bezpośredni dostęp do gniazda zaworu w celach serwisowych bez konieczności odłączania od sieci dolnej części korpusu oraz demontażu układu zamykająco-otwierającego (membrana, sprężyna). § elementy składowe zaworu podciśnieniowego ISEKI przedstawiono w załącznikach do siwz.(rys. techn. urządzeń). 2.3 Zakres i zasady dostawy studzienek oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej 1. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą wielkość i zakres przedmiotu zamówienia oraz mogą być pomocne na etapie przygotowywania oferty. 2. Dostawa studzienek zaworowych oraz zaworów podciśnieniowych do rozbudowy sieci kanalizacji podciśnieniowej odbywać się będzie sukcesywnie według zapotrzebowania. 3. Informacja o dostawie będzie przekazywana dostawcy z czterodniowym wyprzedzeniem określającym termin, ilość i miejsce dostawy. 4. Zamawiający może zgłaszać zapotrzebowanie na materiały kanalizacji podciśnieniowej od zawarcia umowy do dnia 14.12.2021r. 5. Do każdej dostawy wykonawca dołączy atest PZH, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności wyrobu z aprobatą techniczną lub certyfikat zgodności z normą na dostarczane wyroby. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu dostawy w przypadku braku zapotrzebowania. 7. Koszty dostawy obciążają Wykonawcę. 8. W związku z ograniczeniem zakresu dostawy Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie, w tym finansowe względem Zamawiającego. 9. Wykonawca udzieli na w/w przedmiot zamówienia 24 miesięczny okres gwarancji liczony od daty odbioru. 10. W razie dostarczenia przedmiotu umowy z wadami jakościowymi lub ilościowymi, Zamawiający odmawia przyjęcia dostarczanej partii w całości bądź w części.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44130000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Termin płatności faktury 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 
 
 
 
Data składania ofert:
2021-01-25 09:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyURZĄD GMINY WIĄZOWNICA
PublikującyJózef Osowski 2020-12-29 08:34:00
Modyfikował(a) Józef Osowski 2021-02-01 11:57:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 297.00 KbPlik doc
2. Formularz cenowy 14.66 KbPlik doc
3. Formularz oferty 51.00 KbPlik doc
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 20.79 KbPlik doc
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 21.88 KbPlik doc
6. Załącznik nr 6 do siwz - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 36.00 KbPlik doc
7. Projekt umowy 83.00 KbPlik doc
8. Informacja z otwarcia ofert 88.50 KbPlik doc

Rejestr zmian