XML
Obwieszczenie
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w Szówsku
z dnia 4 marca 2019 r.
 
 
Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Wiązownica nr IV/44/2019 z dnia 25 stycznia 2019  roku podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Szówsko.
 
Obwód głosowania Nr 9
 
1. P. Stanisław KRUPA
 
 
Przewodniczący OKW nr 9 
w Szówsku
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-03-06
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-03-06 11:55
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-03-06 10:50