XML
Obwieszczenie
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w Mołodyczu
z dnia 4 marca  2019 r.
 
 
Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Wiązownica nr IV/44/2019 z dnia 25 stycznia 2019  roku podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Mołodycz.
 
 
Obwód głosowania Nr 5
 
1. P. Wiesław Arian, zam. Mołodycz
2. P. Tadeusz Piekuś, zam. Mołodycz
3. P. Józefa Soliszewska, zam. Mołodycz
 
 
Przewodniczący OKW nr 5 
w Mołodyczu.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-03-06
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-03-06 10:35
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-03-06 10:49