XML
Obwieszczenie
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w Radawa
z dnia 4 marca 2019 r.
 
 
Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Wiązownica nr IV/44/2019 z dnia 25 stycznia 2019  roku podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Radawa.
 
Obwód głosowania Nr 3
 
  1. Bednarz Marian Wacław, zam. Radawa
  2. Frań Anna, zam. Radawa
 
 
 
 
Przewodniczący OKW nr 3 
w Radawie.

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłMarta Dobrucka - Pracownik UGW2019-03-06
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-03-06 10:39