XML
Obwieszczenie
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w Cetuli
z dnia 4 marca 2019 r.
 
 
Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy Wiązownica nr IV/44 /2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku podaje się do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa wsi Cetula.
 
 
Obwód głosowania Nr 4
 
1. Wacław Hapon, zam. Cetula
2. Teresa Szałaj, zam. Cetula
 
 
 
Przewodniczący OKW nr 4 
w Cetuli.
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-03-06
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-03-06 11:55