XML
INFORMACJA
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 25 września 2018 r.
 
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Wiązownica obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Przemyślu informuje, co następuje:
 
§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27 września 2018 r. do godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 6, w liczbie 1, 
- Nr 7, w liczbie 2, 
- Nr 10, w liczbie 2, 
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 2, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 1,

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 27 września 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wiązownica.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.
 
 

Komisarz Wyborczy
w Przemyślu
 
Krzysztof Tryksza
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-09-25
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-09-25 10:55