XML
Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego
OBWIESZCZENIE
STAROSTY JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
 
Działając na podstawie art. 422 w związkuz z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Nr LIII/342/2018 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Jarosławskiego na okręgi wyborcze w wyborach do rad powiatu, w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiató, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2018 r. poz. 1561)
 
podaje do publicznej wiadomości
 
informację o granicach i numerów okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej, która będzie powołana dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Jarosławskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 
Numer okręgu wybiorczego Granice okręgu Liczba Radnych wybieranych w okręgu
1. Miasto Jarosław 8
2. Gminy: Laszki, Radymno, Chłopice, Miasto Radymno 6
3. Gminy: Jarosław, Wiązownica 5
4. Gminy: Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica i Pawłosiów 6
Razem   25
 
 
Ponadto informuje się, że siedziba Powiatowej Komisji Wyborczej w Jarosławiu mieścić się będzie w budynku Starostwa Powioatowego, przy ulicy Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.


STAROSA JAROSŁAWSKI
Tadeusz Chrzan
 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2018-08-24
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-08-27 14:46
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2018-08-27 14:59