XML
Obwieszczenie Wójta Gminy Wiązownica

 OBWIESZCZENIE

 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 22 września 2015 r.
 
o obwodach głosowania oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
 
                Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)
podaje się do publicznej wiadomości
 
informację o obwodach głosowania utworzonych na terenie Gminy Wiązownica oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP , zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji ds. Referendum

1

Sołectwo WIĄZOWNICA

Dom Kultury w Wiązownicy*,    Wiązownica 208

2

Sołectwo MANASTERZ

Świetlica Wiejska w Manasterzu *,

Manasterz 59

3

Sołectwo RADAWA

Świetlica Wiejska w Radawie,

Radawa 46

4

Sołectwo CETULA

Świetlica Wiejska w Cetuli,

Cetula 61

5

Sołectwo MOŁODYCZ

Świetlica Wiejska w Mołodyczu,

Mołodycz 84

6

Sołectwa: ZAPAŁÓW, WÓLKA ZAPAŁOWSKA, SURMACZÓWKA

Dom Kultury w Zapałowie,
Zapałów 134

7

Sołectwo RYSZKOWA WOLA

Świetlica Wiejska w Ryszkowej Woli*, Ryszkowa Wola 59

8

Sołectwo PIWODA

Dom Kultury w Piwodzie,

Piwoda 82

9

Sołectwo SZÓWSKO,ulice: Dojazdowa, Farmerów, Floriańska, Kasztanowa, Koniaczowska, Kościelna, Lubelska od
Nr 34- do Nr 270 (do końca), Łąkowa, Misztale, Osiedle, Parkowa, Pieczarkowa, Pogodna, Polna, Sanowa, Setna, Słoneczna, Społeczna, Sportowa, Wiosenna, Wola, Wolska, Wrzosowa, Zielona.

Dom Kultury w Szówsku*,

Szówsko, ul. Sportowa 5

10

Sołectwo SZÓWSKO, ulice: Adama Chmielowskiego, Kardynała Wyszyńskiego, Książąt Czartoryskich, Kwiatowa, Lubelska od Nr 2 – do Nr 33, Ogrodowa, Osiedle Milenijne, Nowa, Sadowa, Zamojska

Świetlica Środowiskowa przy kościele pw. św. Brata Alberta
w Szówsku, ul. Zamojska 6

11

Sołectwo NIELEPKOWICE

Dom Kultury w Nielepkowicach*,

Nielepkowice 71

 
*        Lokale obwodowych komisji wyborczych  nr 1 w Wiązownicy, nr 2 w Manasterzu, nr 7 w Ryszkowej Woli, nr 9 w Szówsku i nr 11 w Nielepkowicach dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  1. Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego.
  2. Każdy wyborca, może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania należy zgłosić wójtowi gminy ,najpóźniej do dnia 12 października 2015 r.
  3. Wyborca  posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do wójta gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców,  najpóźniej do dnia 16 października 2015 r.
 
                                                                                                                          WÓJT GMINY
                                                                                                                                  Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2015-09-22
Publikujący -