XML
Informacje ogólne

 

 

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
6 WRZEŚNIA 2015 r.
GŁOSUJEMY W GODZ. 6.00 — 22.00

 

 
Dnia 17 czerwca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził ogólnokrajowe referendum, wyznaczając jego datę na 6 września 2015 r. Postanowienie o zarządzeniu referendum zostało ogłoszone w Dz. U. poz. 852.
 
 
W referendum odpowiemy na trzy pytania:
 
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
 

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”
 
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

 

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
6 WRZEŚNIA 2015 r.
GŁOSUJEMY W GODZ. 6.00 — 22.00

 
Dnia 17 czerwca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził ogólnokrajowe referendum, wyznaczając jego datę na 6 września 2015 r. Postanowienie o zarządzeniu referendum zostało ogłoszone w Dz. U. poz. 852.
 
 
W referendum odpowiemy na trzy pytania:
 
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”
 

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”
 
Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

 

 

Druki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (424kB) 

DRUK - upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania (198kB)

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2015-07-23
Publikujący -