XML
Zarządzenie Wójta Gminy Wiązownica

Zarządzenie Nr 42/2015

Wójta Gminy Wiązownica

z dnia 13 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowaniaw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 42/2015
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 13 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na podstawie art.33 § 2, 37 a , art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Wiązownica zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. udziela się
Pani – Socha Barbara - Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Pani – Frendo Lidia - Inspektor ds. Ewidencji Ludności

upoważnienia do:
1) Przekazywania wyborcom niepełnosprawnym informacji o których mowa w art. 37a § 2 kodeksu wyborczego.
2) Przyjmowania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
3) Sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
4) Prowadzenie wykazu sporządzonych pełnomocnictw.
5) Przyjmowanie wniosków wyborców zmieniających miejsce pobytu przed dniem wyborów o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania .
6) Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłBarbara Socha - Pracownik UGW2015-04-13
Publikujący -