XML
Uchwała GKW o ponownych wyborach

U C H W A Ł A

Gminnej Komisji Wyborczej w Wiązownicy
z dnia 17 listopada 2014 r.
 
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Wiązownica w dniu 30 listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 473 § 6  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wiązownicy stwierdza, co następuje:
 
§ 1
1.     1.     W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na wójta gminy Wiązownica, ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
        2.     W dniu 30 listopada 2014 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów , którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3.      3.      Kandydatami na wójta gminy Wiązownica w ponownym głosowaniu są:

- FEDOR MARIAN zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA

- RYZNAR MARIAN JERZY zgłoszony przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA
 
4.     4.    Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniu 30 listopada 2014 r. w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 16 listopada 2014 r.
 
§ 2
1.    1.        Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy.
2.     2.       Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Wiązownica.
 
 
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Wiązownicy

Stanisław Polański

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłDaniel Mścisz - Pracownik UGW2014-11-18
Publikujący -