XML
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiązownica

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiązownicy

z dnia 23 października 2014 r.


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Wiązownica
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Wiązownicy podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
 

 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Wiązownicy
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Wiązownica
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Wiązownicy podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:
 
 
 
 
 
Okręg Nr 1
 
1.
HOŁYST Lucjan Daniel, lat 28, zam. Wiązownica
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
KASIA Ernest Leszek, lat 34, zam. Wiązownica
 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 
3.
GRABOWSKI Wojciech, lat 45, zam. Wiązownica
 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
4.
WICHEREK Dariusz, lat 48, zam. Wiązownica
 
zgłoszony przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
5.
POCIECHA Zenon Mieczysław, lat 59, zam. Wiązownica
 
zgłoszony przez KWW ZENONA POCIECHA - lista nr 25
 
6.
KŁAK-ZARZECKA Ewa, lat 42, zam. Wiązownica
 
zgłoszona przez KWW PODKARPACKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA - lista nr 26
 
Okręg Nr 2
 
1.
GILARSKI Bogusław Mieczysław, lat 44, zam. Wiązownica
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
KUBACHA Mirosław Grzegorz, lat 35, zam. Wiązownica, popierany przez: Prawo i Sprawiedliwość
 
zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA - lista nr 21
 
3.
WYSOCKI Marian, lat 41, zam. Wiązownica
 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
4.
HUK Henryk, lat 39, zam. Wiązownica
 
zgłoszony przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
Okręg Nr 3
 
1.
SIKORSKI Grzegorz Kazimierz, lat 32, zam. Manasterz
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
KOZAK Marian, lat 62, zam. Manasterz
 
zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA - lista nr 21
 
3.
KIPCZAK Marta Krystyna, lat 56, zam. Manasterz
 
zgłoszona przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
4.
ZAGROBELNY Józef, lat 47, zam. Manasterz
 
zgłoszony przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
Okręg Nr 4
 
1.
SOKÓŁ Andrzej Marian, lat 34, zam. Nielepkowice
 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
2.
KIPCZAK Jan, lat 52, zam. Nielepkowice
 
zgłoszony przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
Okręg Nr 5
 
1.
BURSZTYKA Krystyna, lat 38, zam. Cetula
 
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
OŻAŃSKI Józef Jan, lat 39, zam. Cetula
 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
3.
GAC Anna, lat 53, zam. Cetula
 
zgłoszona przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
Okręg Nr 6
 
1.
DEC Tomasz Jan, lat 32, zam. Mołodycz
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
ZAGROBELNY Marek Jan, lat 40, zam. Mołodycz, popierany przez: Prawo i Sprawiedliwość
 
zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA - lista nr 21
 
3.
KOWALCZYK Krzysztof, lat 30, zam. Mołodycz
 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
4.
STRENT Kazimierz, lat 54, zam. Mołodycz
 
zgłoszony przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
Okręg Nr 7
 
1.
KOBA Zbigniew, lat 40, zam. Zapałów
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
DROZD Artur Grzegorz, lat 39, zam. Zapałów, popierany przez: Prawo i Sprawiedliwość
 
zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA - lista nr 21
 
3.
ZAGROBELNY Marian Kazimierz, lat 45, zam. Zapałów
 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
4.
SZAŁAJ Kazimierz, lat 41, zam. Zapałów
 
zgłoszony przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
Okręg Nr 8
 
1.
MŁYNAROWICZ Dariusz Jan, lat 38, zam. Zapałów
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
STARZYK Marek, lat 55, zam. Zapałów, popierany przez: Prawo i Sprawiedliwość
 
zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA - lista nr 21
 
3.
SOCHA Bogusław, lat 48, zam. Zapałów
 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
Okręg Nr 9
 
1.
OPIELA Piotr Jacek, lat 27, zam. Ryszkowa Wola, popierany przez: Prawo i Sprawiedliwość
 
zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA - lista nr 21
 
2.
ZAGROBELNY Leszek Mieczysław, lat 51, zam. Ryszkowa Wola
 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
3.
SOCAŁA Krzysztof, lat 60, zam. Ryszkowa Wola
 
zgłoszony przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
Okręg Nr 10
 
1.
PIETRYNA Józef, lat 56, zam. Radawa
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
SKRZYPEK Michał, lat 57, zam. Piwoda, popierany przez: Prawo i Sprawiedliwość
 
zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA - lista nr 21
 
3.
GAŁAN Wacław Tadeusz, lat 44, zam. Wiązownica
 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
4.
BAJDAK-BUŁA Renata, lat 45, zam. Radawa
 
zgłoszona przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
Okręg Nr 11
 
1.
TOMAS Stanisław, lat 54, zam. Piwoda
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
RYZNER Stanisław, lat 57, zam. Piwoda, popierany przez: Prawo i Sprawiedliwość
 
zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA - lista nr 21
 
3.
PIOTROWSKI Paweł Robert, lat 40, zam. Piwoda
 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
4.
BUŁA Agnieszka, lat 34, zam. Piwoda
 
zgłoszona przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
Okręg Nr 12
 
1.
KRAUS Mieczysław Józef, lat 64, zam. Szówsko
 
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
CIUPAK Mateusz, lat 27, zam. Szówsko
 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
 
3.
KIEŁBOWICZ Adam Marek, lat 55, zam. Szówsko
 
zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA - lista nr 21
 
4.
PRZYBYŁO Marek Wiesław, lat 55, zam. Szówsko
 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
5.
PRUCNAL Wiesław Stanisław, lat 49, zam. Szówsko
 
zgłoszony przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
Okręg Nr 13
 
1.
LITWIN Barbara Katarzyna, lat 35, zam. Szówsko, popierany przez: Prawo i Sprawiedliwość
 
zgłoszona przez KWW MARIANA FEDORA - lista nr 21
 
2.
WOŹNY Małgorzata, lat 45, zam. Szówsko
 
zgłoszona przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
3.
KIPER Grażyna Maria, lat 48, zam. Szówsko
 
zgłoszona przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
4.
KRUPA Stanisław, lat 57, zam. Szówsko
 
zgłoszony przez KWW STANISŁAWA KRUPY - lista nr 24
 
Okręg Nr 14
 
1.
ŁACIŃSKA Joanna Elżbieta, lat 40, zam. Szówsko
 
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
ROŻEK Dariusz Andrzej, lat 50, zam. Szówsko, popierany przez: Prawo i Sprawiedliwość
 
zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA - lista nr 21
 
3.
DRAK Artur Roman, lat 37, zam. Szówsko
 
zgłoszony przez KWW PRZYMIERZE SAMORZĄDOWE - lista nr 22
 
4.
SOCHA Grażyna, lat 49, zam. Szówsko
 
zgłoszona przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
Okręg Nr 15
 
1.
STASIEŃKO Aldona Magdalena, lat 29, zam. Szówsko
 
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1
 
2.
CIELICZKA Julian Marek, lat 48, zam. Szówsko, popierany przez: Prawo i Sprawiedliwość
 
zgłoszony przez KWW MARIANA FEDORA - lista nr 21
 
3.
TEREBIENIEC Leszek, lat 56, zam. Szówsko
 
zgłoszony przez KWW MARIANA JERZEGO RYZNARA - lista nr 23
 
4.
DĘBICKI Grzegorz, lat 39, zam. Szówsko
 
zgłoszony przez KWW DOBRO NASZEJ WSI - lista nr 27
 
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Wiązownicy
Stanisław Polański

 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłDaniel Mścisz - Pracownik UGW2014-10-23
Publikujący -