XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wiązownica
ZARZĄDZENIE Nr 58/2019
 
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 7 czerwca 2019 r.
 
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Wiązownica
 
             Na podstawie art.30 ust. 2  pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. ze zm.) oraz art.35 ust..1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.      o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.2018.2204. t.j. ze zm.) Wójt Gminy Wiązownica postanawia:
 
§ 1
 
 
  1. Ogłosić wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Ryszkowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik Nr 1   do  niniejszego zarządzenia.
 
  1. Ogłosić wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Ryszkowa Wola    i Zapałów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, stanowiący załącznik Nr 2   do  niniejszego zarządzenia.
 
  1. Ogłosić wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Manasterz i Wólka Zapałowska przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do przedmiotowej działki, stanowiący załącznik Nr 3   do  niniejszego zarządzenia.
  2.  
§ 2
 
Wykaz, o  którym mowa w §1 należy podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłIwona Kowal - Pracownik UGW2019-06-07
Publikujący Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2019-06-07 09:15
Modyfikacja Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2019-06-10 09:25