XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wycofaniu z uzgodnień wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2018r. poz. 2096), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945)
zawiadamiam,
o wycofaniu z uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1112, 1109, 1108,1107,1110, 1111, 1206, 1205, 1212, 1213, 1217/1, 1219, 1220, 1225, 1226, 1227, 1229/1, 1231, 1233, 1229/2, 1238/1, 1238/2, 1243, 1248, 1249, 1250, 1253, 1255, 1257/2, 1268, 1304, 1336, 1345/4, 1337, 1263, 1262/2, 1262/3, 1265, 1264, 1261, 1258, 1256, 1254, 1252, 1251, 1247, 1246, 1245/2, 1241, 1237/1, 1235/1, 1103, 1104/2, 1204, 1101/2, 1101/1, 1102, 1101/13, obr Szówsko,  gm. Wiązownica”.
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Wiązownica.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zastępca Wójta
Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent

 
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłZofia Wysocka - Referent2019-05-31
Publikujący Zofia Wysocka - Pracownik UGW 2019-05-31 12:16