XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2017r. poz. 1257), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek Gminy Wiązownica ul. Warszawska 15, 37-522 Wiązownica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa z przebudową amfiteatru na dz. nr 605/23 obr Radawa gm.  Wiązownica”.
Strony postępowania mogą zapoznać się z w/w wnioskiem w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Wiązownica (pokój nr 13) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 i ewentualnie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedmiotu postępowania.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zastępca Wójta Gminy Wiązownica
Krzysztof Strent
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłJustyna Wańcio - Inspektor2019-02-05
Publikujący Justyna Wańcio - Inspektor 2019-02-05 13:35