XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
ogloszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wiązownica
ZARZĄDZENIE Nr 17/2019
 
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia 7 lutego 2019 r.
 
W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Wiązownica
 
             Na podstawie art.30 ust. 2  pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. ze zm.) oraz art.35 ust..1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.      o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.2018.121. t.j. ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Wiązownica Nr IV/39/2019  z dnia 25 stycznia 2019, Wójt Gminy Wiązownica postanawia:
 
§ 1
 
  1. Ogłosić wykaz nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Zapałów, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów spełniających warunki ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2012.803.t.j. ze zm.),  stanowiący załącznik Nr 1   do  niniejszego zarządzenia.
 
  1. Ogłosić wykaz nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Surmaczówka, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych do przedmiotowej działki, stanowiący załącznik Nr 2   do  niniejszego zarządzenia.
 
  1. Ogłosić wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Zapałów, Radawa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiący załącznik Nr 3   do  niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykaz, o  którym mowa w §1 należy podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłIwona Kowal - Pracownik UGW2019-02-07
Publikujący Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2019-02-08 08:09
Modyfikacja Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2019-02-08 08:12