XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
ogłoszenie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat położonych w Radawie
ZARZĄDZENIE  Nr 16/2019
Wójta Gminy Wiązownica
z dnia   7  lutego 2019 r.
 
w sprawie;  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres  10 lat.
 
                            Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym  /Dz.U.2018.994 t.j. ze zm./ w związku z  art. 35 ust.1 i 2, art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  o gospodarce nieruchomościami   /Dz.U.  2018.121. t.j. ze zm./   Wójt Gminy Wiązownica zarządza :
 
§ 1
 
1.Ogłosić wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dotychczasowym dzierżawcom na  okres  10  lat, położonych  w miejscowościach  Radawa z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
 
2.Wykaz, o  którym mowa w §1 należy podać do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiązownica.
 
§ 2
 
Określić następujące warunki wydzierżawienia nieruchomości:
  1. Stawki opłat z tytułu dzierżawy na cele rekreacyjne wynoszą 1 zł netto za 1 m².
  2. Należności te należy uiszczać do 15 września każdego roku.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Wiązownica
Marian Jerzy Ryznar

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Wiązownica nr 16/2019 Plik doc 32.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłIwona Kowal - Pracownik UGW2019-02-07
Publikujący Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2019-02-08 08:04
Modyfikacja Iwona Kowal - Gospodarka Mieniem 2019-02-08 08:12