XML
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Urząd Gminy Wiązownica                                                                 Wiązownica, 29.01.2019 r.
37 – 522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 NA STANOWISKO
  referenta ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 
Wójt Gminy Wiązownica informuje: 
 
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:
 
Imię i nazwisko:                                            miejsce zamieszkania:
 
P. Zofia Wysocka                                        Piwoda
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej oraz po analizie przedłożonych dokumentów, komisja stwierdziła, że wybrany kandydat posiada wiedzę oraz doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem.
 
 
                                                                                     Podpisał:
                                                                                           Krzysztof  Strent
                                                                                                Zastępca Wójta 
 
 
 
 

Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-30
Publikujący Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-30 11:28
Modyfikacja Marta Dobrucka - Pracownik UGW 2019-01-30 11:27