XML
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Urząd Gminy Wiązownica                                                        Wiązownica, 22.01.2019 r.
37-522 Wiązownica, ul. Warszawska 15                                                                                                                               
 
 
LISTA   KANDYDATÓW   SPEŁNIAJĄCYCH 
WYMAGANIA  FORMALNE
 
 
na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Urzędzie Gminy Wiązownica
Wójt Gminy  Wiązownica informuje, że na w/w stanowisko wpłynęło pięć ofert. Wszystkie spełniają wymagania formalne.
 
Do dalszego etapu rekrutacji zakwalifikowały się niżej wymienieni kandydaci na stanowisko:
 
 
Lp.     Imię i nazwisko                                        Miejsce zamieszkania
 
1.     P. Elżbieta Cetnarowicz                            Wiązownica
2.     P. Lidia Kuca                                            Manasterz
3.     P. Monika Marczewska                            Ryszkowa Wola
4.     P. Marlena  Sebzda                                  Boratyn
5.     P. Zofia Wysocka                                     Piwoda
 
 
 
Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu: 29.01.2019 r. o godz. 9 00 w Sali Narad Urzędu Gminy  w Wiązownicy.
 
 
                                                                                                        Podpisał:
                                                                                         Wójt Gminy Wiązownica
 
                                                                                           Marian Jerzy Ryznar
Podmiot publikującyUrząd Gminy Wiązownica
WytworzyłAlicja Kłak - Pracownik UGW2019-01-24
Publikujący Łukasz Kubiszyn - Pracownik UGW 2019-01-24 07:41